Stinzenplanten

Stinzenplanten kondigen het voorjaar aan. Bij oude buitenplaatsen, huizen van notabelen en herenboerderijen zie je ze met regelmaat. De kracht van de massa valt steeds weer op:  velden vol sneeuwklokjes, krokussen, winterakonieten, holwortels etcetera. Al deze bolgewassen komen in de directe omgeving niet in het wild voor, maar kunnen zich op wat aangepaste groeiplekken niet alleen goed handhaven, maar zeker ook vermeerderen.

 

Naast bosplanten is er een groep begeleidende planten die het in hetzelfde milieu goed doet.

Het stinzenmilieu wordt gekenmerkt door voedselrijkdom (vaak kalk) en een hoge bodemdynamiek. Het is een enorm inspirerende begroeiing, ook in tuinen, die om een zorgvuldig beheer vraagt

 

Lees ook de  Basisgids Stinzenplanten.KNNV uitgeverij voorjaar 2020

 

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen