Speelgroen

Onder speelgroen versta ik natuurspeelplekken en -bossen. Groot of klein, voor klein en  groot. Het is een uitdaging om een plan te maken zonder toestellen; een buitenomgeving  die kinderen prikkelt hun spel te spelen met wat zich voordoet in de begroeiing, de grond, het water en door weersomstandigheden ontstane situaties.

 

Natuurlijk, lekker kliederen met modder in een ruige speelomgeving, waar kinderen hun eigen landje creëren en vrij zijn, hun creativiteit ontwikkelen, leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en “gevaarlijke” situaties onder de knie krijgen. En vooral leren spelen zonder dat een ander ze vertelt hoe en wat ze moeten doen.

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen