Ecologisch advies

Voor de inrichting van tuinen en terreinen, van groot tot klein.

Bij de inrichting van onze onmiddellijke leefomgeving ga ik uit van al het leven. Van  de opbouw van de kruidlaag, de struiklaag tot de boomlaag voor alle bijbehorende insecten, vlinders, vogels, egels en zo meer.

 

Een (eco)logisch geheel in de nabijheid van bebouwing  leidt tot harmonie en rust. De beleving van de buitenruimte is het hele jaar, alle seizoenen,   van belang. Een ecologische aanpak stimuleert om te kijken naar het leven om je heen en jezelf te vergeten. Zo kan ieder organisme de ruimte krijgen die het toekomt.

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen