Cursussen

 

Het delen en doorgeven van kennis en andere inspirerend doe ik ook graag, de komende tijd bij onderstaande cursussen.

 

Cursus ecologisch hovenier

In februari 2020 start de 8e en de 9e groep voor de 2 jarige cursus ecologisch hovenier. Voor meer informatie hierover zie de website van Stichting Oase. www.stichtingoase.nl opleiding.

De volgende groep zal pas in 2022 starten.

 

 

s.

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen