Boerenerven

Vanaf midden jaren ’80 maak ik in de drie noordelijke provincies plannen voor de inrichting van boerenerven. Daarbij combineer ik de traditionele waarden van het erf, zoals soberheid, functionaliteit en harmonie met het landschap, met hedendaagse eisen.

 

Daarnaast begeleid ik excursies en geef ik aan bewoners, overheidsinstanties, stichtingen etcetera adviezen, cursussen en lezingen.

In het jaar van de Boerderij is mijn werk bekroond met de Harry de Vroome Penning.

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen