Bloemenweiden

Een bloemenweide geeft een groot gevoel van vrijheid, harmonie en rust. Een harmonieus samenspel van structuur en kleur, dat niet alleen boeit tijdens de bloei, maar ook in de aanloop er naartoe en daarna. Bij iedere stap ruik je andere planten, zie je insecten, vlinders, misschien een klein zoogdier en ritselt er wellicht een reptiel. Een dergelijk gebied  kan een sfeerbepalend onderdeel in de tuin zijn, maar past ook goed in een meer extensief  beheerd terrein.

 

 

Iedere bloemenweide is anders – afhankelijk van bodem en beheer. Rijke kleigrond leidt tot een ander beeld dan schrale zandgrond. Op klei kun je goed uit de voeten met allerhande   verwilderingsbollen, op zandgrond daarentegen bloeit er meer. Het uiteindelijke resultaat is altijd afhankelijk van maatwerk ter plekke. Dat maakt het boeiend.

Met een passend  beheer wint het gebied in de loop der jaren aan soortenrijkdom.

stinzenplanten

speelgroen

natuurspeelbos

ecologische inrichting

fruitbomen

boerenerven

kweeperen

geurende holwortels

bostulpen

bosanemonen

sneeuwklokjes

hazelaar

bloemenweide

ratelaar

gefaseerd maaibeheer

insecten vriendelijk beheer

vlinders

wilde bijen

braamstruweel

plas dras oevers

blauwe knoop

wilde rozen

geurende planten

wilgenstruweel

hakhout

wilgenkathedraal

vogelgeluiden

natuurlijke waterpartijen

haagbeuk

dood hout

struwelen

klimplanten

struingroen

extensief beheer

eetgroen

takkenwallen

composthopen

vlechthagen